TARTALOMA

Aufidii

plebejus nemzetség Fundiból. – 1.Cn. Aufidius, Kr. e. 114 vagy 106-ban néptribunus, 104-ben praetor. Öreg kort ért, megvakúlt, de így is tevékenyen működött a senatusban s barátai érdekében; görög nyelven római történelmet írt. Plin. 8, 17. Cic. tusc. 5, 38, 112. fin. 5, 19, 54. – Irodalom: Harless, de Fabiis et Aufidiis rerum Roman. scriptoribus, Bonn 1853. 46–9. – 2. M. Auf. Lurco, Kr. e. 66-ban először hozta divatba a pávahizlalást (v. ö. Egyetértés 1877. 265. sz.) s ezzel nagy vagyonra tett szert (Varr. r. r. 3, 6. Plin. 10, 20); mint néptribunus 61-ben törvényvjavaslatot dolgozott ki de ambitu; valószínűen reá czéloz Horatius sat. 2, 4, 24. – 3. Auf. Bassus, l. Bassus, 1.–4. Auf. Luscus, Fundi városkában a legfőbb hivatalnok (praetor), hiúságát kicsúfolta Horatius (sat, 1, 5, 34).

B. G.