TARTALOMA

Aureolus

daciai v. celta származású római vezér, Gallienus idejében Illyria parancsnoka. A császár a fellázadt Postumus ellen küldte Galliába, A. pedig Mediolanumot mgszállta s magát császárnak kiáltatta ki. Gallienus a bitorlót megverte, Mediolanumban ostrom alá fogta, azonban az ostrom alatt vezérei Gallienust megölték. Utódja Claudius meghódolásra kényszeríti A.-t, kit egy újabb lázadási kisérlete után vagy saját katonái öltek meg, vagy Aurelianus végeztetett ki. Treb. Poll. trig. tyr. 10. Claud. 5. Aurelius Victor, Caesar, 33. Vop. Aur. 16.

T. K.