TARTALOMA

Antomedon

Autonedwn, Diores fia (Hom. Il, 17, 429), Achilles szekérkormányosa és társa a harczban (Hom. Il. 16, 145, 17, 459, 536. 19, 392. 24, 474, 574), közmondásosan a m. ügyes kocsis. Cic. Rose. Am. 35, 98. Trója elfoglalásánál vitézül harczol Pyrrhusnak, Achilles fiának oldalán. Verg. A. 2, 476.

L. N.