TARTALOMA

Autonomia

autonomia, önkormányzati jog, mely szerint az állam saját törvényei szerint kormányozhatja magát; tehát politikai függetlenség, amint ezt az Antalcidas-féle béke az európai Görögország minden városára és a szigetekre nézve öt kivételével megállapította. A rómaiak később még a pénzverés jogát is hozzákötötték az a. fogalmához, melynél fogva az állam az uralkodó képe nélkül szabadon verethetett pénzt magának.

D. I.