TARTALOMA

Admissio

kihallgatásra bocsátás a fejedelem elé, kihallgatás. A jelentkezők fogadására s a kihallgatások jegyzékbe (acta) foglalására külön hivatal (ab admissione; admissionales, Suet. Vesp. 14) volt fölállítva jobbára szabadosokból, a melynek élén egy magister admissionum állott. Amm. Marc. 15, 5. Előkelő házaknál már a köztársaság idejében is divatos szokás szerint rangjuknak megfelelőleg külön csoportokban (admissiones primae, secundae) bocsátották a jelentkezőket a császár elé, sőt egyedül is (secretum, Sen. de ben. 6, 33: admissio interior). Marquardt-Mommsen, Handb. d. röm. Alt. II, 781 skk.

CS. JÓ.