TARTALOMA

Avernus lacus

h ’AornoV limnh, m. Lago Averno, mély, meredek sziklák körítette, ártalmas gőzöket párolgó tó Campaniában, Cumaetól északra. Minthogy vidéke vulkanikus természetű volt, hozzá fűződtek a föld alatt lebilincselt óriások mondái s itt képzelték az alvilág lejáratát. Itt ment le Areneas is Vergilius (A. 3, 442. 6, 118 köv.) szerint. Agrippa a vidék zordonságát ültetvényeikkel szelidítette s a «Sibylla barlangja» név alatt ismeretes alagútat építtette Cumaeig. Strab. 5, 244. V. ö. Jung, Müller I. Handbuch III, 479 köv. l. és Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie 385.

B. G.