TARTALOMA

Azizis

katonai állomás a volt Bánságban. Mint Priscianusból (lib. 6, p. 682 in auct. gramm. lat. ed. Putsch) kitűnik, ki Trajanusnak a daciai háborukról írt emlékirataiból a következő sort idézi: inde Berzobin, deinde Aizi processimus, azon az úton feküdt, melyen Trajanus haladt, midőn első izben a Dunán átlépve Decebalus ellen tört. A Tabula szerint Azizis Bersoviától, azaz a Berzava folyó mellett fekvő Zsidovintól csak 12 r. mérföldnyi távolságban lett volna, de mint Halavács Gyula helyrajzi kutatásai kideritették (A lederata-tibiscumi római út, Arch. Ért. 1896. 7. l.), a távolabb kellett feküdnie, mert a legközelebbi pont, a honnan katonai állomáshely maradványai ismeretesek, a 23 r. mérföldre távol eső Furlog. Ptolemaeus is említi (III. 8, 4) AizisiV alakban.

K. BÁ.