TARTALOMA

Adria, Hadria

Adria. – 1. Italiai város, közel a tengerparthoz Picenum tartományban, Hadrianus császár őseinek születéshelye. Mela 2, 4. Plin. 3, 13, 18. Spart. Hadr. 1. – 2. Tuskus város a Pó torkolata közelében a venetusok területén. Ismeretes volt mint kereskedelmi központ. Tőle vette nevét a Földközi tenger legmélyebb és leghosszabb öble, mely Italia északkeleti partja hosszában, Illyricum, Dalmatia és Görögország közt, Brundisiumtól Dyrracchiumig terjed, mint mare Adriaticum (m. Adrianum, Dalmaticum, Superum, o ’AdrihV, o AdriaV kodpoV). Hor. od. 1, 33, 15. 3, 3, 5. Hdt. 4, 33. 5, 9. Lys. 32, 25. Cic. Pis. 93. ad Att. 10, 7. Tac. Ann. 3, 9. Catull 36, 15. Polyb. 1, 2, 5. 2, 17. Liv. 40, 57. 44, 31. Néha az Olaszországtól délre fekvő tengert is jelenti. Vihar igen gyakran van rajta, különösen az esőt hozó Notus miatt (Sirokkó), l. pl. Hor. od. 1, 3, 15. 2, 14, 14 stb.

I. B.