TARTALOMA

Adversaria

(t. i. scripta) jegyzőkönyv vagy napló, melybe a római gazdák és kereskedők számadásikat ideiglenesen bevezették, melyeket aztán innen tettek át a hiteles főkönyvbe (tabulae, codex accepti et expensi). Cic. Rosc. com. 2. 5 squ.

V. K.