TARTALOMA

Aedui, Haedui

egy celta népség Galliában, az Arar és Liger vize közt Galli Lugdunensistől délre. Caes. b. g. 1, 11. A gallusok közt legkorábban csatlakoztak Caesarhoz s tisztelet jeléül testvérek és rokonok czímmel illették. Caes. 1, 31. 6, 12. Cic. ad. fam. 7, 10. Midőn Ariovistus tekintélyüket csorbította, Caesar megint visszaállította; s midőn Vercingetorix őket lázadásra csábította, Caesar őt elfogta, de a népet megkimélte. Caes. 7, 5. 32. 54. 63. 89. Fővárosuk volt Bibracte, és később Augustodunum (ma Autun). A nép élén egy papoktól választott főnök állt vergobretus czímen, s mellette egy tanács. Caesar, 1, 16. 7, 33. Tacitus, a 11, 25.

V. I.