TARTALOMA

Aegae.

Aigai, több oly görög városnak a neve, a melyeknek majdnem valamennyiöknek tengerparti fekvése van. – 1. Város Achajában, ennek az északi partvidékén, a Crathis folyó torkolatánál. Már Strabo idejében puszta volt, miután lakósai a szomszédos Aegirába költöztek át. Hom. II. 8, 203, Hdt. 1, 145. Strab. 8,385. – Irodalom: Bursian, 2, 313, 316, 334, 338. – 2. Város Euboea sziget nyugati partján (ma Limni), Posidon nevezetes templomával, a mely egy meredeken emelkedő halmon, a városon felül feküdt. Ez a templom Strabo idejében még megvolt, de a város már elpusztúlt. Strab. 8, 386. – Irodalom: Bursian, 2, 410. – 3. Mysiában aeol eredetű görögség lakta erődített város, a tengerhez közel egy magaslaton feküdt Cyme és Temnus szomszédságában. Kr. u. 17-ben földrengés folytán sulyos csapást szenvedett. Tac. ann. 2, 47. – 4. Cilicia városa, Aegeae és Aegaeae néven is nevezték. A római uralom alatt virágzó tengeri kereskedő város volt igen látogatott kikötővel. (Tac. ann. 13, 8.); m. Ajas kala. – 5. Macedonia városa Emathia kerületében a Lydias folyam mellett; a macedoni uralkodóknak legrégibb székvárosa és ősi temetkező helye (Diod. Sic. 16, 3. Arr. 1, 11, 1); fordúl elő még ezen a néven is: Aigh. Hdt. 7, 123.

ZS. B.