TARTALOMA

Aegaleos

AigalewV (Thuc. to Aigalewn oroV). – 1. A most Daphnovuninak nevezett kopasz hegyláncz, mely kb. 17½ km. hosszan délnyugati irányban Parnes és a salamisi tengerszoros közt vonul el s az athenaei sikságot elválasztja a triasiaitól. A Daphni szoros, melyen át a szent ut Eleusisba vitt, két részre osztja. A Salamisszal szemben fekvő részen volt Xerxes főhadiszállása, honnét a salamisi csatát nézte. Hdt. 8, 90. Thuc. 2, 19. – Irod. Preller, Zeitschr. f. d. Alt. W. 1826. 77 s. k. sz. – 2. to Aigaleon, halomsor Messenia nyugati részén, mely a part mentén egész a Coryphasium fokig lenyúlik. Most Malia. Strab. 8, 359. – Irod. Curtius, Peloponnesos, 2. 182.

SZ. Is.