TARTALOMA

Aegium

to Aigion, Achajának egyik legjelentékenyebb városa a tenger partján, a Selinus folyó torkolatától nyugotra. Fekvésénél fogva két részre oszlott. Az egyik volt a felső város, a mely magaslaton, kissé beljebb a parttól feküdt. A másik volt az alsó város; ez lent a tenger szélén, egy öböl mellett terült el, a mely, földnyelv által védve, alkalmas kikötőt szolgáltatott. Miután Kr. e. 373-ban Helice elpusztúlt, ez lett az achajabeliek főhelyévé. Ez időtől fogva ezek évenként itt kétszer jöttek össze Zeus ’OmagorioV ligetében. Paus. 7, 7, 2. Aratus itt halt meg. Plut. Arat. 53. Némi rom-maradványai még láthatók Vosticza közelében. Hom. II. 2, 574. Hdt. 1, 145. Paus 7, 22. s köv. – Irodalom: Bursian, 2, 313.316 s köv. 330 s köv. 334 s köv. 338.

ZS. B.