TARTALOMA

Aemilianus

M. Aemilius Aemilianus mór származású római vezér, kit Gallus császár 251-ben Moesia helytartójává tett. A. itt 253-ban megverte a gót Knivát, azután nagy igéretek s ajándékok árán magát seregével császárnak kiáltatta ki; az ellene vonuló 2 császár, Gallus s Volusianus életét vesztette. Midőn azonban A. katonái arról értesültek, hogy a Gallustól segítségül hívott s időközben császárnak választott Valerianus ellenök útban van, Spoleto mellett 253 nyarán császárjukat megölték s Valerianusnak meghódoltak. Entr. 9, 6. Aur. Vict. epit. 31, Zon. 12, 21. 22.

T. K.