TARTALOMA

Abisares

AbisarhV, indiai fejedelem a jelenlegi Kasmir délnyugati hegyei közt. Eleinte N. Sándor ellensége volt, később követeket küldött hozzá azzal az izenettel, hogy meghódol, majd meg Porushoz készült csatlakozni, végre ennek legyőzése után N. Sándornak meghódolt. Meghalt Kr. e. 325 körül. Nagy Sándortól öregbített birodalmát fiára hagyta. Curt. 8, 13, 1. 14, 1. 9, 1, 7. 10, 1, 20 s köv. Arr. 5, 8, 3. 20, 5 s köv. Diod. Sic. 17, 87, 90 (e helyen, valószínűleg tévesen, ’EmbisarhV a neve,) Strab. 15, 698. Ael. n. an. 16, 39.

P. K.