TARTALOMA

Aesepus

AishpoV. – 1. Folyó Mysiában, mely Ida hegyéből ered és Cyzicusnál a Propontisba szakad, ma Gönen-csáj. Hom. II. 2, 825; 4, 91. A rege Oceanus és Tethys fiának nevezi. Hesiod. Theog. 342. – 2. Ugyanilyen eredetű a hasonnevű hős, Abarbarea nymphának és Bucolionnak fia. Hom. II. 6, 21.

E. B.