TARTALOMA

Aethra

AiJrh. – 1. Pittheus troezeni király leánya, a kit Bellerophon hasztalan kért feleségül (Paus. II. 31, 9), s a ki később Aegeushoz menvén, Theseusnak anyja lett. Egy másik hagyomány szerint (Paus. II. 33, 1) Ae. akkor, midőn Athene istenasszony felszólitására Sphaerus sirján, Sphaeria szigetén halotti engesztelő áldozatokat mutatott be, ugyanott az istenasszony templomában frigyre lépett Posidonnal. Ez szolgált alkalmul egyrészt Athene Apaturia templomának fölépülésére, másrészt azon szokásra, hogy a troezeni szüzek a házasság előtt övüket Athenének áldozták. Egy harmadik hagyomány, mely szerint Ae.-t a Dioscurusok Athenaeből elrabolták, Lacedaemonba vitték és így utoljára is mint Helenának rabnője Ilionba került (Homer. Ilias, III. 144; Plut. Thes. 34; v. ö. Acamas, 3 és Demophoon, 2), sokszorosan képezte tárgyát a Homerust követő költészetnek és a képzőművészetnek (már a híres Cypselusládán is említik, dio Chrys. XI. 325). – 2. Oceanus leánya, Atlas felesége, a kinek 12 leánya volt (a Hyadesek) és egy fia (Hyas; Ovid. Fast. V. 171).

L. M.