TARTALOMA

Aetolus

AitwloV. – 1. Endymion elisi királynak, továbbá Neisnek (másként Hyperippénak) Arcas leányának fia, Paeon és Epeus fitestvére, Pleuron és Calydon apja. Thermabeli szobrának felirata szerint közel Olympiához az Alpheus partján született. Epeus után ő foglalta el a trónt Elisben; minthogy azonban Apist, Phoroneus fiát, kiről a Peloponnesus egyik melléknevét (ApiV, Apia gh) vette, megölte volt, Apis fiai elűzték. Így került aztán a Curetes földjére, melynek telepes hőse lett és melyet róla neveztek el Aetoliának. Általában Ae. mindenütt mint az aetoliaiak törzsökös őse szerepel, különösen – 2. mint Oxylusnak és Pierinának korán elhunyt fia, a kit a jóslat szerint (a holttestnek sem a városban, sem a városon kivül nem szabad feküdnie) Elis város Olympiára néző kapujának aljába temettek el. Ide járt évenkint a gymnasiarchus és itt mutatott be néki halotti áldozatokat. Paus. V. 4, 4. V. ö. Rohde, Psyche, I. 150, 2.

L. M.