TARTALOMA

Agnatio

nem általában vett rokonságot (cognatio) jelent, hanem olyan vérrokonságot, mely fiágon való egyenes leszármazáson alapult. Agnati voltak tehát általában véve azok, a kik származásukat fiúról fiúra számítva egy közös elődre vezették vissza. Gaj. 1, 156; 3, 10. Ulpian. 26. Just. 3, 2. Két nőtestvérnek vagy egy nő- és egy fitestvérnek a gyermekei nem voltak agnatióban. Az adoptált gyermek kilépett eredeti agnatiójából s a pater adoptivuséba jutott. Az öröklőjog egész a császárság idejéig szorosan az agnatióhoz volt kötve. Fustel de Coulanges (Bartal ford.), Az ókori község 69–74. 103. 105.

CS. JÓ.