TARTALOMA

Agonia, Agonalia

állandó római ünnepnapok különböző istenek tiszteletére: jan. 9-ike Janus ünnepe volt, márcz. 17-ike Marsé (Agonium Martiale), május 21-ike a «gonosz Jovis»-é (agonalia Vedijovis), decz. 11-ike a «hét halom ünnepe» (Agonia v. Septimontium). Különösen a Janus ünnepéről van bővebb tudomásunk (Ov. Fast. 1, 318), mikor a rex sacrorum, eredetileg a valódi princeps civitatis, egy kost (= a nyáj vezére, pinceps gregis) áldozott a regiában az «első» isten tiszteletére. Ilyenkor az áldozó pap ünnepélyesen megkérdezte a gyülekezetet: «agone», azaz: elővezessem-e az áldozatot; s csak határozott parancsra végezte a szertartást. A kérdő formulából származott volna így maga a szó. Varro d. ling. lat. 6, 12 és 14.

G. J.