TARTALOMA

Agrionia

Agriwnia, évenként tartott kicsapongó ünnep Dionysus Agrionius tiszteletére Orchomenusban, hol Dionysus istenségét sokáig nem akarták elismerni, mint azt Minyas (l. e.) leányainak denevérré való átváltozása jelzi. Ezért volt e kicsapongó ünnepen az a szokás, hogy Dionysus papja kivont karddal üldözte a Minyas családjából származó asszonyokat, s ha utolérte őket, szabad volt leölnie. Plut. Quest. Graec. 38. Quaest. Rom. 112. Ez is, meg az ünnep neve is régi emberáldozatokra utal. A. ünnepét Thebaeben és Argosban is megülték, hol tisztuló és halotti áldozatokkal voltak egybekapcsolva.

G. J.