TARTALOMA

Alcathous

AlkaJooV, ’AlkaJouV. – 1. Pelopsnak és Hippodamiának Ellisben született fia, a Cithaeron hegyén megölt egy oroszlánt, a mely Euippust, Megareus király fiát széttépte volt. Jutalmul megkapta Megareus egyik leányának, Enaechnmének kezét, halála után pedig Megara trónját, mely város egyik (nyugoti) fellegvárának ő a törzsökös őse. A megarai várfalakat, melyeket a cretaiak leromboltak volt, Apollónak segítségével helyreállította, a miért aztán hálából az istennek templomot épített. Hesiod. Theogon, 772. skk. A hagyomány szerint Apollo, a ki munkaközben maga is követ hordott, lantját egy kőhöz támasztotta, mely később mindannyiszor lanthoz hasonlóan csendült meg, valahányszor egy-egy kövecscsel megdobták. Pseudo-Verg. Ciris, 105 skk; Ovid. metam. VIII. 14, skk.; Anthol. Planud. IV. 279. a.-nak Megarában volt egy heroonja, mely később állami levéltárul szolgált; azonkivül külön játékokat is tartottak tiszteletére (’AlcaJoia), míg a hajadonok férjhezmenés előtt A. szűzen elhalt leányának, Iphinoénak sirjához zarándokoltak. Paus. I. 41, 3; 42, 1; V. ö. Eckermann, Melampus und sein Geschleht 163. skk. – 2. Trójai dalia (l. Aeneas, 1). – 3. Aetoliai eredetű hős, Porthaon fia, Tydeus nagybátyja, egyike annak a 13 kérőnek, a kik Hippodamia kezét megkérték, s a kiket Oenomaus kocsiversenyben megölt. Hesiod. 165. töredék, Rzach kiadása; Paus. VI. 21, 9.

L. M.