TARTALOMA

Abydenus

AbudhnoV, történetíró, valószínűleg Apion kortársa volt. Művét peri-Assuriwn kivonatolta Eusebius, viszont ezt meg Cyrillus, Syncellus s mások. Az egyedüli forrása alig volt más, mint Alexander Polyhistor kivonatos irásai, melyeket Berossus, Ctesias stb. műveiből gyűjtött össze. A töredéket összegyűjtve Müller, fragm. hist. Graec. IV. 279. kv. 1. – Irodalom: Freudenthal, Hellenistische Studien I. 25. kv. l.

SZ. M.