TARTALOMA

Alcetas

AlcetaV. – 1. Tharrytus fia, Epirus királya (390 körül Kr. e.), az athenaei Timotheus barátja. Plut. Pyrrh. 1. Diod. Sic. 15, 13. 36. Paus. 1, 11. – 2. Arybbas fia, az előbbi unokája. Atyja vad és erőszakos természete miatt öcscsére ruházta a trónt s ő csak ennek halála után a macedoniai Cassander segítségével, 313 Kr. e. lett Epirus ura. Kegyetlen zsarnokságáért fellázadtak ellene az epirusiak s fiaival együtt megölték 307-ben Kr. e. Paus. 1, 11. diod. Sic. 19, 88, 89. – 3. Orontes fia, Nagy Sándor hadvezéreinek egyike. Testvére Perdiccas megöletése után 321. Kr. e. Eumeneshez csatlakozott s mint a királyi család híve, kénytelen volt Pisidiába menekülni. Ptolemaeus és társai Antigonust küldötték ellene, ki 320-ban szövetségeseivel együtt megverte. Ekkor A. Thermessus várába menekült, melynek lakói azonban elárulták s ő, hogy élve ne kerüljön Antigonus kezébe, öngyilkos lett. Diod. Sic. 18, 29, 37. 38, 44–47. 19, 52. Arr. 4, 27. Just. 13, 6

I. B.