TARTALOMA

Alcidamas

AlkidamaV, az aeolisi Elaeából, ékesszólás-tanító Athenaeben, Gorgias tanítványa, Isocrates kortársa és ellenfele. Ékesszólástana (tecnh), melyből (megbízhatatlan) hagyomány szerint Demsothenes és Aeschines is tanultak, egyéb, Georgias stilusában irt beszédgyakorlataival együtt elvesztek, a neve alatt ránk maradt egyik beszéd, ’OdusseuV, sem tőle való. Ellenben Vahlen és Blass szerint csakugyan ő irta a másikat, melynek czime: eri twn touV, graptouV logouV lrajontwn h peri sojistwn, melyben szintén Isocrates ellen fordulva a rögtönzés fontosságát vitatja. Kéziratok: Crippsianus a. (v. Burleianus 95) a XIII. századból, a Brit. Mus.-ban, tartalmazza más szónokok műveivel együtt az ’OdusseuV-t, s a Palatinus x. (Lysias codex), a peri soj. archetypusa. – Irodalom. Kiadások: Reiske, VIII. (1773); Bekker V. 667 kk. (1824); Baiter és Sauppe II. 154–162 (1845); Müller C. II. (Paris, 1856); Blass, Antiphon kiad. végén (Teubner 2, 1881). Szakmunkák:Vahlen, der Rhetor A. Sitzungsb. der Wiener A. d. W. 1861, 491–528. Reinhardt, de Isocratis aemulis, Bonn 1873. Blass, die att. Beredsamkeit II. (2. kiadás. 1892. 345–363).

GY. GY.