TARTALOMA

Alfenus

vagy Alfenius Varus, Publius, Cremonából; kezdetben szülővárosában varga volt, majd Rómába ment, ott a hires jogtudós Serv. Sulpicis Rufus tanítványa lett s maga is mint jogász nagy hírre tett szert, sőt e téren mint író is működött (40 II. digestorum). Catullus hozzá intézte 30. költeményét, Horatiusnak ugy látszik oka volt a szerencsefi gőgjét kissé lehűteni (Sat. 1, 3, 130 sk., hozzá Pophyr. comment.). Vajjon azonos-e a Catull. 10, 20 említettel és azzal, a ki Vergiliusszal együtt hallgatta az epicurusféle bölcsészt Siront? bizonytalan.

SZ. J.