TARTALOMA

Aliphera

(Liv. 28, 8. 32, 5. Cic. ad Att. 6, 2) h ’Alijeira (Pol. 4, 77 s köv.), vagy ’Alijhra (Paus. 8, 26. 27), Arcadia délnyugoti részén, hegyvidéken fekvő város az Alpheus egy kis mellékfolyója mellett, triphylia határához közel. Nevét az alipherusétól származtatták, a ki Lycaeon fia volt. E város helyi hagyománya szerint Athene istennő itt nevekedett, sőt itt is született, s erre nézve egy TriteniV nevű forrást és a Zeus Lecheates oltárát mutogatták itten bizonyság gyanánt. Ennek az istennőnek temploma is volt itt egy nagy tiszteletben álló képszobrával, de volt még temploma Asclepiusnak is. A lakosok résztvettek Megalopolis alapításában. A szövetséges háborúban (Kr. e. 219–217) III. Fülöp macedoni király bevette ezt az igen erős várost fellegvárával együtt. Helyén m. Neurovicza áll, a hol jelentékeny romjai láthatók. – Irodalom: Bursian, 2, 234.

ZS. B.