TARTALOMA

Alisca

római táborhely Alsó Pannoniában, a Duna jobb partján. A tabula Peutingerián nem fordul elő. Az Itinerarium Lugio (Duna Szekcső) és Alta ripa (Tolna) közé minden közelebbi meghatározás nélkül iktatja, ilyenformán: Alisca ad latus. A legtöbb valószínüség szerint Szegszárd helyén állott s a tábor a mostani Kalvária hegy oldalán keresendő. Marsigli (1726-ban) azt jegyzi meg róla, hogy arx destructa super monte et variae hic inveniuntur Romanae inscriptiones. Wosinszky (Tolna vármegye története I 652. l.) az Itinerarium ad latus megjegyzését a Szegszrádhoz délkeletre fekvő öcsényi erődre vonatkoztatja, melyet Szegszárddal a 7 km. hosszú ú. n. Ördögvettetés nevű úttöltés köt össze s a hola cohors I. Noricorum, legio II. ad. Ant. és cohors I. Hemesana téglái kerülnek elő. Magában Aliscában ellenben egy felirat (XIL III 3300) tanusága szerint a cohors I. Noricorum s a IV. században a Notitia szerint a decentralizált legio II. adjutrix egyik cohorsa, praefectussal az élén, állomásozott.

K. BÁ.