TARTALOMA

Alpinus

rossz költő, kit Horatius (Sat. 1, 10, 36) gúnynyal említ dagályos stílusa miatt. Némelyek azonosítani akarják a Sat. 2, 5, 41. említett Furiusszal, a ki a scholiasták szerint nem más, mint M. Furius Bibaculus. (l. Furii, 20), az epos- és iambusköltő.

N. G.