TARTALOMA

Alyattes

AluatthV, Lydia királya, Sadyattes fia (Hdt. 1, 16), a mermnadák családjából. Herodotus (1, 25) szerint 57 évig, már Kr. e. 617-től kezdve uralkodott. Uralma azonban valószínűleg a 610–560. közötti évekre esik. Elűzte a cimmeriusokat (l. Cimmerii, 2) és Kis Ázsiának majdnam az egész nyugati részét uralma alá hajtotta. Még az atyja által Miletus ellen kezdett s 12 évig tartó háborút szövetség kötéssel befejezte. Ezután a kelet felől Cyaxares alatt előnyomúló medusokkal 5 évig tartó háborút folytatott. Ez a harcz a Kr. e. 585 május 28-ikán előforduló napfogyatkozás hatása alatt s Cilicia és Babylon fejedelmeinek közbenjárására békekötéssel végződött, a melynél fogva határúl a Halys folyó lett megállapítva. Hosszantartó, szerencsés uralma alatt birodalma felvirágott. A gygaea tó (Gugaih limnh) és a Hermus folyó között elterülő síkon, Sardesszel átellenben. 6 stadiumnyi és 2 plethrumnyi kerületü hatalmas síremléket emeltek neki (Hdt. 1, 93); ez az ott meglevő három kerekded sírhalom közül a legjelentékenyebbik, az, a mely kb .72 méter magas. Hdt. 1, 73 s köv. Strab. 13,627.

ZS. B.