TARTALOMA

Ambulatio

nemcsak sétát, hanem sétahelyet is jelent. A katonaéletben ambulatiónak nevezték a menetgyakorlatot, a melyet a gyalogság havonként háromszor szokott végezni s olyankor teljes fölszereléssel rendesen 10 római mérföldet tett meg oda és vissza részint teljes (pleno gradu) részint gyorslépésben (citato gradu). A lovasságnak is voltak menetgyakorlatai. Veget. 1, 27. V. ö. Decursio és Exercitia armorum.

CS. JÓ.