TARTALOMA

Amphrysus

AmjrusoV, thessaliai kis folyó, mely az Othrys hegységből eredve, Phthiotis tartományon át északi irányban a pagassaei tengeröbölbe ömlik. Strab. IX, 433. A monda szerint ennek partjain legeltette Apollo az ő szolgasága idején kilencz éven át Admetus király nyájait. Verg. Georg. III, 2. Ovid. Met. I, 580. Apoll. rhod. I, 54. Néha felcserélik a Phocisban levő Ambrysus várossal, mely Delphi mellett volt s innen mondja Verg. Aen. VI, 398: «Ambrysia vates» e. h. «Delphica vates.»

K. J.