TARTALOMA

Anacea

Anaia, város Ioniában, Samusszal szemben, ahova a peloponnesusi háborúban a samusi számüzött oligarchiák menekültek. Thuc. 3, 19. 32. 4, 75. 8,61. Sophocles 55 éves korában strategus volt en tw proV ’AnaiouV polemw, azaz az athenaeiek hadjárataiban azok ellen, akik Anaeában magukat elsánczolták s a honnan működtek.

E. B.