TARTALOMA

Acestes

AigesthV, AigestoV, AkesthV. Siciliában barátságosan fogadja Aeneast, a ki aztán az ő számára az Eryx hegytől, Anchises sirjától nem messze Egesta városát alapitja. Verg. A. 5, 35. 711 skk. Ov. met. 14. 83 sk. Atyja Crimisus, egy siciliai folyó istene, anyja Egesta v. Segesta, trójai nő, a kit atyja Hippotes Siciliába küldött, hogy ne kelljen feláldoznia annak a tengeri szörnynek, a kit Neptunus bosszúból küldött Laomedonhoz, mivel az megtagadta Trója falai felépítéséért kikötött jutalmát; Siciliában Crimisus folyamisten felesége lett, és a görög hagyomány szerint fia A. alapította Egestát. Serv. Aen. 1, 550. Dionysus szerint (1, 52) AigestoV anyja trójai nő, a kit Laomedon Siciliába adott el, atyja pedig egy trójai, a ki oda elment a nő után. A trójai háború alatt A. is Trójába megy harczolni; a város bukása után visszatér Siciliába, a hol Aeneasszal találkozik.

F. G.