TARTALOMA

Anaxandrides

AnaxandpidhV. – 1. Leon fia, spartai király az Agaidák családjából, Leonidas atyja, Aristonnal együtt uralkodott 560 táján Kr. e. első neje magtalan lévén, az ephorusok belegyezésével új házasságra lépett. Herod. 7, 204, 5, 39. – 2. Procles családjabeli spartai király, Theopompus fia, Archiadamus atyja. Herod. 8, 131. – 3. Camirusi (Rhodus) születésű újabb attikai vígjátékíró 375 táján Kr. e. Ő volt az első komikus költő, a ki szerelmi kalandokat vitt szinre. Suidas szerint 65 darabot írt (42-nek a czíme ismeretes) s tízszer nyert első pályadijat. Kudarczot vallott darabjait tűzbe vetette. Gondolatokban való gazdagságáért Aristoteles nagyra becsülte. Töredékei Meinekénél (com. Att. fr. II, 135II.). V. ö. Meineke: hist. crit. 367.

CS. J.