TARTALOMA

Agcisteia

az örökösödési joggal biró rokonság, melynek köre az örökhagyó atyjának testvéreire és ezek utódaira is kiterjedt.

GY. GY.