TARTALOMA

Andautonia

római község Felső Pannoniában; Ptolemaeus (’Andautonion) a Dunától félreeső helységek között említi, az Itinerarium szerint azon útvonalon feküdt, mely Sisciát (Sziszek) Poetovióval (Pettau) kötötte össze. A feliratok közül, melyeken neve előfordul, egy (CIL III 4008) Petrovinában, egy (4011) Scitarjevóban s a harmadik (4010) Stenjeveczben került napfényre. Minthogy az Itinerarium szerint Andautonia 27 r. mérföldre feküdt Sisciától, Stenjevecz, mint sokkal távolabb eső pont, nem jöhet tekintetbe; Petrovina és Scitarjevo távolsága már megfelel az Itinerarium adatának, de Petrovina helyén azért nem állhatott, mert ez más útvonalban, az emona-siscain van, úgy, hogy Andautonia csak Scitarjevóval azonosítható. A távolság Siscia és Poetovio között az Itinerarium szerint 100 mp., ez is csak úgy mérhető le, ha nem egyenes vonalban ment az út, hanem Scitarjevót érintve, szöget képezett. – Andautonia sohasem volt katonai táborhely, alapját a benszülöttek vetették meg s azok képezték bizonyára mindenkor a lakosságának zömét. Mint ilyen, miután elrómaiasodott, elnyerhette ugyan a római városi jogot, de az csak a municipium lehetett. Igy nevezi a petrovinai felirat (4008), míg más két feliraton (4010, 4011) respublica Andautonia fordul elő. Mindazonáltal a legtöbb horvátországi római város példájára már az első század folyamán szerezte meg a városi szervezetet, bizonyságot tevén róla tribusa, a tribus Quirina (CIL III 3679), melybe mindazon helységek tartoztak, melyek városi rangjokat a Flaviosuknak köszönhették. A közbenjáró alighanem L. Funisulanus Vettonianus volt, ki Kr. u. 85-ben Pannoniát kormányozta s Domitianus daciai háborújában kitüntette magát. Andautonia hálából patronusának választotta meg s emlékkővel tisztelte meg (CIL III 4013). A teljes polgárjog birtokában mégsem lehetett Andautonia, csak a latin jogot bírhatta, különben érthetetlen volna, hogy két, Andautoniából való katona (3679 és 4316) a segédcsapatokban szolgálhatott. V. ö. Hettner, Steindenkmäler zu Trier 133. l. A III. században ismét valami kedvezményben részesülhetett a kormány részéről, legalább erre enged következtetni két emlékkő, melyek egyikét (CIL III 4010) Trajanus Decius (Kr. u. 250), a másikat (4011) neje Herennia Etruscilla tiszteletére emelt a város. Hatóságairól, képviselőtestületéről hallgatnak a feliratok. A mellékelt 68. ábrában közölt sírkő ugyan nem került Andautoniában elő, hanem Ó Budán, de egy Andauotniából származó lovaskatona emléke, kit a sírkő a felirat felett domborműben is megörökít. A felirat, melyre fönnebb már hivatkoztam (CIL III 3679), következőkép szól: T. F(lavius) Bonio Quir(ina tribu) Andautonia, eques alae Frontonianae tur(ma) Ingenui, an(norum) XXXIII. stip(endiorum) XVI, h(ic) s(itus) e(st). Campanus eques al(a)e eius(s)d(em) heres t(itulum) m(erenti) p(osuit).

K. BÁ.

68. Andautoniai lovaskatona síremléke. (M. N. Múzeum.).

68. Andautoniai lovaskatona síremléke. (M. N. Múzeum.).