TARTALOMA

Andceia, ta.

Így nevezték Cretában a meglett féfiak közös étkezéseit (v. ö. Sussitia). Czéljuk volt egyrészt a polgárokat a mértékletességhez szoktatni, másrészt bennök az összetartozás érzetét és az egyetértést fentartani és ápolni, valamint az ősök dicsőítése által őket a polgárerények gyakorlására buzdítani. Az étkező helyiség külön e czélra emelt épületben, az andreion-ban volt. Az első helyek az idegenek számára voltak fentartva (xenicai trapexai), kiket azonban nem itt, hanem a koimhthrion-ban szállásoltak el. Főhely Athen. 4, 143.

M. J.