TARTALOMA

Androgeos

AndrogewV, Minos cretai királynak Pasiphaétól született fia, résztvett az ujonnan alapított panathenaei ünnepségen, melynek versenyein elnyerte az első dijakat. Ez a körülmény felébresztette Aegeus király féltékenységét, a ki aztán meg is ölette. A. atyja Minos ezért bosszúhadjáratot indított Athenae ellen, legyőzte az athenaeieket és első sorban arra kötelezte őket, hogy A. tiszteletére a Ceramicusban évenkint halotti ünnepségeket üljenek, melyeknél A. Eurygyes néven szerepelt. Azonkivül a Minotaurus részére azt a szégyenletes emberáldozatot kellett Creta szigetére küldeni, a melynek csakis Theseus vetett véget. Apollod. III. 1, 2; 15, 7 skk.; Diod. Sic. IV. 60 skk.; Ovid. Metam. VII, 456 skk. Későbbi hagyomány szerint Aesculapius a megholt A.-t új életre ébresztette (Propert, II. 1, 64), míg a halál jelenetét állítólag azok a mesés domborművek ábrázolták, miket Daedalus készitett a cumaei Apollo-templom ajtajára. Verg. Aen. VI. 20.

L. M.