TARTALOMA

Androtion

Androtiwn, athenaei polgár, Andron fia, szónok és államférfiú Aristophon (l. o. 1) idejében, kinek híve volt, Isocrates tanítványa. Bizonyos régibb időből való adóhátralékok túlságos szigorú behajtásával Euctemon és Diodorus polgárokat arra bírta, hogy, mikor a 356. évi tanács megkoszorúzására indítványt tett, ezért az indítványért, mint törvényszegésért (paranomwn) perbe fogják. Az ügy részleteit Demosthenes A. és Timocrates elleni beszédeiből ismerjük, melyeket a szónok Diodorus számára készített, s melyek közül az első (Dionysius szerint) Demosthenes első, nyilvános ügyben készült beszéde (355 Kr. e.). Eredményre vezetett a vád. Aristophon visszavonulásakor A. is eltávozott Athenaeből, s Megarában írta ’AtJiV-át (Athenae történetét), melyet Aristoteles forrásúl használt ’AJhnaiwn politeia cz. iratában, s mely a Harpocratio-féle idézetek szerint legalább 346-ig terjedt. – Irodalom: Töredékeit kiadta Philochoruséival együtt Siebelis (Lipsiae, 1811). Müller, fragmenta historicorum Graec. (I. 371–377). V. ö. Schäfer, Demosth. u. seine Zeit (Leipz. 1856. I. 308–353). Blass, die att. Bereds. III. 2. kiad. 1893. 258–264).

GY. GY.