TARTALOMA

Angli

germán néptörzs, a kiket Tac. Germ. 40. említ. Hazájuk kétségkívül a mai Schleswig és Mecklenburg területén keresendő. Javarészük az 5. században szász és jüt törzsekkel együtt Britanniába vándorolt (angolok); azonban a continensen is voltak maradványaik északi Thüringiában, Merseburg vidékén, a hol egy Engilin nevű megye tőlük kapta nevét.

P. G.