TARTALOMA

Anniceris

AnnikeriV, Aristippus híve, hedonista bölcsész, Hegesias követője, ki azonban az érzéki gyönyörökkel szemben a szellemi gyönyörökre helyez súlyt. Gyönyört szerez nekünk nemcsak a testi kéj, de a társaság öröme és a becsvágy kielégítése is. Clemens Alex. Strom, 3, 417. I. Iskolát alapított, mint Cicero de off. III, 116.-ból látjuk: ab Aristippo Cyrenaici atque Annicerei philosophi nomaniti. – Irodalom: Wendt: De philosohpia Cyrenaica, Comment. soc. reg. Gotting. VIII, 1841. Brandis: Gesch. d. gr.-röm. Philos. II, a. 109. E. Zeller: Phil. d. Griechen II, a. 4, 341. 381.

H. I.