TARTALOMA

Acharnae

ai ’Acaonai, attikai demos az Oeneis phylében, a Parnes hegy délkeleti lábánál a nagy attikai síkság irányában, 60 stadiumnyira Athenaetől észak felé. Földje sok jó gabonát, bort és olajat termett. A Parnes aljában fekvő erdei igen alkalmasak voltak a szénégetésre s a lakosság, nagyrészint szénégetők, e foglalkozásnak megfelelőleg mint erőteljes és harczias törzs volt ismeretes. Pind. Nem. 2, 25. Aristoph. Acharn. 179 s köv. A. különben Attica legnépesebb demosa s a peloponnesusi háborúban 3000 hoplitával vett részt. Thuc. 2, 19–21. Diod. Sic. 14, 32. Paus, 1, 31, 6. Ma Menidi.

I. B.