TARTALOMA

Anser

aranykorbeli költő, a kit M. Antonius különösen kedvelt és falusi jószággal ajándékozott meg. Cic. Phil. 13, 5, 11. Költeményeiben pártfogóját, Antoniust dicsőítette (Serv. ad Verg. Ecl. 9, 36), továbbá szerelmi dalokat írt. – Irodalom: Unger, de Ansere poëta (1858).

N. G.