TARTALOMA

Anteambulones

azon rabszolgák, kik uruk előtt mentek és tolongás alkalmával ezen szavakat kiabálták: date locum domino meo, hogy helyet csináljanak neki, midőn gyalog vagy lecticán vitetve ment valahová. Plin. epist. 3, 14. Ugyanígy nevezték a clienseket is, a kiknek patronusuk előtt kellett lépdelni. Mart. 2, 18. 3, 7.

SZ. GY.