TARTALOMA

Antiochia

Antioceia, gyakori helységnév. Legnevezetesebbek: – 1. A. Epidaphnes, h epi DajnhV, m. Antakia, nevét egy közeli ligettől kapta, fővárosa a syriai országnak, termékeny vidéken az Orontes mellett, 120 stadiumnyira a tengertől. Seleucus Nicator építette atyjának Antiochusnak tiszteletére; nagyon gyorsan emelkedett és négy nagy városrészből állott. A kereszténység korában is híres volt mint patriarchai székváros, valamint a III. és IV. században tartott zsinatokról. Miután (540-ben Kr. u.) Khozru perzsa király szétrombolta, Justinianus Theupolis néven újra felépítette. Ammianus Marcellinus, Libanius, Aranyszájú Sz. János és Eugarius szülővárosa volt. Strab. 16, 750. V. ö. Müller O. Antiquitates Antiochenae (1841). – 2. A. Pisidia, Phrygia határán, a Maender mellett Magnesia lakói által építve; nevezetes a Mhn ’ArcaioV, a phrygiai Medyrces szentélyről; mint római gyarmat Caesarea, ma Halvadsi kőj. – 3. A. ad Maeandrum, város Cariában, I. Antiochus Soter építette a régi Pythopolis helyén.

E. B.