TARTALOMA

Antiope

Antioph. – 1. A thebai Nycteus és Polyxo (Hom. Od. 11, 260 szerint Asopus folyamistennek) leánya; Zeustól, ki satyr képében ölelte meg, ikreket szült, Zethust és Amphiont (l. o. 1.). Ezek Dircén, ki anyjukat éveken át fogságban tartja és kínozza, kegyetlen bosszút állanak, a miért azután Dionysus a fiúkat anyjukban bünteti A.-t tébolylyal sújtván; így bolyong Görögországban, míg a tithoreai Phocus meggyógyítja és feleségül veszi. Hygin. Fab. 8. A farnesi bikának nevezett szoborcsoportozaton (Nápoly) a háttérben állva nyugodtan szemléli Dirce rettenetes bünhődését. Euripides, Pacuvius és Livius Andronicus fenn nem maradt drámákban dolgozták föl A. történetét. – 2. Az amazonok királynője, Theseus felesége (l. o.)

L. N.