TARTALOMA

Antonia.

– 1. M. Antonius és Octavia idősebb leánya. Mint L. Domitius Atenobarbus neje, anyja lett Cu. Domitiusnak, a ki atyja Nero császárnak. Suet. Nero 4, 5. – 2. Az előbbinek huga, született 36. Kr. e. Neje lett Drususnak, anyja Germanicusnak. Korán jutott özvegységre, de másodszor Augustus biztatása ellenére sem ment férjhez elhunyt férje iránti szeretetből. megérte Germanicus fia halálát (Tac. ann. 3, 3) és Claudius fia trónra léptét és meg Caligula unokájáét, a ki azonban háládatlanságával halálát siettette 38 Kr. u. Dicsérték szépségét és erényességét. Suet. Claud. 1. Cal. 15. Dio Cass. 59, 3. Tac. ann. 3, 3, 18. 11, 3. –3. Claudius császár legidősebb leánya Aelia Paetina nejétől. Elébb a nagy Pompejus, azután Faustus Sulla neje (Tac. ann. 12, 2. 13, 23), meghalt Nero parancsára, a kihez nőül menni vonakodott. Suet. Ner. 35. Tac. ann. 15, 53.

V. I.