TARTALOMA

Aprohoditopolis

AjrodithV poliV, több aegyptusi város neve; egyikök Heptanomisban a Nilus keleti partján, kettő Thebaisban a Nilus nyugati oldalán, egy negyedik a Deltában volt. – Strab. 17, 802. 809. 813. 817. Ptol. 4, 57. Plin. 5, 49, 60. 64. Dümichen, Gesch. d. alten Aeg. (Oncken gyűjteményében) 64. 162. 235 s k. l.

P. K.