TARTALOMA

ad Aquas

római fürdőhely Daciában, mint az nevéből s a Tabula Peutingeriából egyiránt kitünik, mely utóbbin négyszögbe rajzolt fürdőházzal van jelezve. Ptolemaeusnál (III 8, 4) ˇdata néven fordul elő. Sarmizegethusától (Várhely) Apulumig (Gyulafehérvár) vezető úton feküdt, még pedig a Tabula szerint az előbbitől 14 r. mérföldnyi távolságban. De ez a távolsági adat hibás, nemkülönben Ptolemaeus meghatározása is. Mint egy kőfelirat (CIL III 1407) bizonyítja, a pagus Aquensis a Sztrigy folyó balpartján fekvő Kis Kalánnál létezett, a hol tényleg gyógyhatású források vannak s a hol az említett feliraton kivül még más feliratok (1403–1414) is láttak napvilágot, továbbá épületmaradványok s téglák igazolják, hogy a rómaiak idejében e helyen tekintélyes telep állott fenn. Ackner, Die Colonien der Römer in Dacien, 20. l. Ad Aquas mint pagus, azaz falú, Sarmizegethusához volt attribuálva s egy praefectus kormányozta, ki Sarmizegethusának decuriója volt. V. ö. CIL III 1407.

K. BÁ.